Productgroepen

Werkwijze
Steeds vaker wordt projectondersteuning door onze opdrachtgevers als product uitgevraagd waarbij Flexurance Professionals de gevraagde werkzaamheden aanbiedt binnen vooraf door de opdrachtgever vastgestelde kaders. Flexurance Professionals kan desgewenst een projectteam samenstellen en op basis van een uitvraag een specifiek product leveren als alternatief voor het inhuren van personeel.

 

Projectmethodieken
De professionals van Flexurance worden voortdurend bijgeschoold en beschikken over parate kennis en ervaring op het gebied van PRINCE II, RISMAN, SCB (systeem gerichte contractbeheersing), SE (systems engineering) en de meeste zijn IPMA-D of IPMA-C gecertificeerd. Van de professional mag dan ook verwacht worden dat hij volgens een van de genoemde methodieken kan werken en afhankelijk van de gewenste methodiek worden de professionals met de juiste kennis ingezet voor het beste product. Voor de projectmanagers die actief zijn binnen de civiele techniek geldt dat zij werken volgens het IPM-model van Rijkswaterstaat (integraal projectmanagement)

 

Integraal projectmanagement
Om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen werkt Flexurance professionals met Integraal Projectmanagement (IPM). De projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam. Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd.
IPM onderscheidt vijf processen. De IPM-organisatie kent aan elk proces een specifieke rol toe. Zo ontstaat het 5-rollenmodel. Verschillende rollen kunnen vervuld worden door een of meerdere personen. Iedere rol heeft wel een eigen ondersteunend team. Deze rollen zijn: Projectmanager, Technisch Manager, Contractmanager, Omgevingsmanager en Risicomanager. Daar omheen worden diverse adviseursrollen vervult en is de rol van Manager Projectbeheersing de sleutelpositie die de processen bewaakt en zorg draagt voor monitoring en rapportage.

 

UAV-GC
Flexurance Professionals heeft ook ruime ervaring met geïntegreerde contracten (UAV-GC) waarbij de opdrachtnemer zowel ontwerp- als uitvoeringswerkzaamheden verricht. (Bijvoorbeeld Turnkey- en Design & construct- contracten). Bij dergelijke contracten verschuift een groot deel van de ontwerpbeslissingen naar de opdrachtnemer. De professionals van Flexurance beschikken over de kennis en ervaring met de inhoud van deze andere contractvorm en de daarin opgenomen verantwoordelijkheidsverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.