Technisch management

Technisch Management zorgt er voor dat bij contractvormen waarbij een groot deel van de ontwerpbeslissingen zijn verschoven naar de opdrachtnemer er toch voldoende technische inbreng is vanuit de opdrachtgever zeker ook in relatie tot de technische haalbaarheid.

De Technisch manager is niet alleen verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project maar bewaakt ook de gestelde technische kaders in het programma van eisen in relatie tot de overdracht naar de uiteindelijke beheerder van het project dat wordt opgeleverd.