Risicomanagement en Projectbeheersing

Risicomanagement en Projectbeheersing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het integraal sturen op risico’s met betrekking tot tijd, geld, kwaliteit en scope is noodzakelijk voor een goede beheersing van het project. Afwijkingen, ongeplande gebeurtenissen of proces onderdelen die onbeheerst zijn worden door de Risicomanager gesignaleerd.

De Manager Projectbeheersing en de Risicomanager zijn samen verantwoordelijk voor de identificatie en de beheersing van alle mogelijke risico’s. Integrale Projectbeheersing bestaat uit het managen van financiën, kosten, planning, risico’s, de beheersing van de kwaliteit binnen het project, informatievoorziening, documenten en dossieropbouw.