Workshop SCB

SCB lijkt de laatste jaren het toverwoord te zijn als het gaat om uitvoeringsbegeleiding 2.0. Of dat nu werkelijk zo is was onderwerp van discussie in de workshop die gehouden is op het hoofdkantoor van Flexurance aan een aantal van onze adviseurs.

In genoemde bijeenkomst is een doorkijk gegeven in de ontstaansgeschiedenis van SCB, het hoe en waarom en de mogelijke valkuilen bij toepassing van SCB en vooral is gesproken over de vertaalslag van theorie naar praktijk.

En juist dat laatste onderdeel gaf natuurlijk aanleiding tot grote discussie. Het gezelschap varieerde in SCB-ervaring van geen tot uitgebreide ervaring. En juist dat spectrum gaf aanleiding tot veel vragen en veel voorbeelden en maakte de bijeenkomst tot een inspirerende gelegenheid.

Consensus werd bereikt dat SCB beslist een effectieve vorm van contractbeheersing is als aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. De aanpak moet door het gehele team gedragen worden, een actueel gehouden gezamenlijk risicodossier is een must en onderbuikgevoelens moeten direct vertaald worden naar een risico (hoe laag ook).
We kunnen terugkijken op een leerzame workshop, waarbij voldoende ruimte was voor discussie. Een vervolg op deze workshop zit dan ook in de planning.