Waterschap Branbantse Delta kiest voor Flexurance

Flexurance is trots te kunnen mededelen dat wij de aanbesteding gegund hebben gekregen van Waterschap Brabantse Delta. Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in west- en midden Brabant.

De overeenkomst zal door het waterschap met name gebruikt worden voor de afdelingen bouwprojecten, ontwerp & realisatie en advies en ondersteuning.

waterschap brabantse delta