Veiligheid en gezondheid op het werk

Het is vandaag de 'Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk'. Dat betekent dat deze dag in het teken staat van preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Bij Flexurance vinden wij de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers erg belangrijk. Inspecties op de werklocatie spelen hier een belangrijke rol in. Onze accountmanagers zijn allemaal VCU gecertificeerd en voeren bij iedere medewerker een werkplekinspectie uit. Vervolgens wordt deze inspectie gerapporteerd en op de resultaten wordt zo nodig geacteerd, door bijvoorbeeld het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast zijn wij ISO9001 en NEN4400 gecertificeerd. Dat houdt in dat al onze processen zorgvuldig zijn vastgelegd en dat de kwaliteit ervan wordt bewaakt. Als onderdeel hiervan houden onze accountmanagers naast de werkplekinspecties verschillende momenten per jaar een evaluatiegesprek met onze medewerkers om te kijken hoe het met ze gaat!

werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk