Iso-, Vcu- en NEN-4400 certificeringen wederom verlengd met een jaar

Vol trots kunnen wij meedelen dat wij bovenstaande certificeringen wederom voor een jaar verlengd hebben.

Tijdens de NEN-4400 inspectie die uitgevoerd wordt door Bureau Cicero wordt de personeels- en loonadministratie en de financiële administratie gecontroleerd.
De personeels- en loonadministratie wordt hierin op juiste afdrachten premies en belastingen gecheckt, evenals de aanwezigheid van arbeidsovereenkomsten, loonbelastingverklaringen, VAR verklaring, uittreksels Kamer van Koophandel en  geldige identiteitsbewijzen. Daarnaast wordt de urenregistratie bekeken om de facturatie te controleren. Vervolgens wordt een check op de loonbetalingen gedaan.
De financiële administratie wordt gecheckt op juiste aangifte en afdrachten omzetbelasting en loonbelasting en de sluiting van de loonadministratie.
De positieve beoordeling van deze inspectie is een mooie bevestiging voor Flexurance dat haar administratieve organisatie goed op orde is.

Daarnaast heeft het Nederlands Certificatie Kantoor (NCK) de jaarlijkse ISO en VCU audit bij Flexurance afgenomen. Iedere 3 jaar vindt er een her-certificering plaats van beide certificaten en dit jaar was ons ISO certificaat toe aan een her-certificering. Een aantal medewerkers van de commercie op zowel kantoor Zwijndrecht, als kantoor Reeuwijk zijn ge-audit voor deze her-certificering. Er wordt bekeken of het commerciële team werkt volgens de door Flexurance vastgestelde procesbeschrijvingen en of zij ook de registraties op de betreffende documenten vastleggen. Het VCU certificaat werd ge-audit op de 1eperiodiek. Bij de VCU staat de veiligheid en gezondheid van de adviseurs centraal. Ook hiervoor zijn een aantal commerciële medewerkers op de vestigingen Zwijndrecht en Reeuwijk ge-audit. Voor beide audits heeft Flexurance een positieve beoordeling gekregen.