Gemeenten Leiden en Oegstgeest kiezen voor Flexurance Professionals

Zwijndrecht, 20 juni 2017 – Flexurance Professionals heeft de aanbesteding gegund gekregen van de Gemeenten Leiden en Oegstgeest voor alle project coördinatie en civieltechnische functies.

Van oudsher zijn wij goed in projecten bij Gemeenten en nu het werk daar aantrekt kunnen we daar optimaal van profiteren aldus directielid Teus Hooijer van Flexurance Professionals. Het raamcontract heeft een looptijd van 4 jaar en gaat in op 1 augustus aanstaande en is gegund aan vijf partijen die per opdracht in mini competitie het project mogen uitvoeren. De looptijd en met name ook de omvang van het contract geeft ons ook continuïteit en we zullen dan ook ons team van professionals verder uit gaan breiden aldus Teus Hooijer.

Flexurance Professionals is een landelijk werkende projectorganisatie in de Civiele techniek, Bouwkunde, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde.
Wij werken landelijk samen met zowel overheden als het bedrijfsleven. Ter borging van onze kwaliteit zijn wij ISO-, VCU- en NEN4400 gecertificeerd. Wij bieden onze opdrachtgevers de perfecte oplossing voor hun projecten. Van tekenwerk, werkvoorbereiding en projectleiding tot het schrijven van beleid, projectmanagement en kostenberekeningen.