Flexurance wint aanbesteding Waterschap Groot Salland

Zwijndrecht 25 november 2014 – Flexurance, preferred supplier van Waterschap Groot Salland, heeft in samenwerking met de Antea Group de aanbesteding gewonnen van het Waterschap Groot Salland voor technisch specialisme als het gaat om Waterkeringen voor het “Zorgplicht Primaire Waterkeringen” Project. Deze zorgplicht waarborgt de continuïteit en de veiligheid van Nederland en haar burgers (waterveiligheid). Het belang van een juiste monitoring is zowel op korte als op langere termijn van belang voor de welvaart van Nederland. Met die verstande wordt het protocol “Zorgplicht Primaire Waterkeringen” continue beoordeeld en heroverwogen.

Deze zorgplicht houdt in dat de beheerder de wettelijke taak heeft om de primaire kering aan de veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke preventieve beheer en onderhoud te zorgen. Om die reden worden de keringen door de beheerder regelmatig geïnspecteerd om te beoordelen of de fysieke toestand van de kering nog in overeenstemming is met de ontwerpuitgangspunten. In het geval de fysieke toestand van de kering door bijvoorbeeld technische veroudering of (storm)schade niet meer voldoet aan de minimale ontwerpuitgangspunten dient de beheerder de nodige onderhouds- en herstelmaatregelen te treffen. De kosten van beheer en onderhoud komen voor rekening van de beheerder.

Teus Hooijer directielid van Flexurance; we zijn dubbel blij met het gegund krijgen van deze aanbesteding enerzijds omdat het Waterschap Groot Salland voor ons een belangrijke relatie is en anderzijds dat we hiervoor samenwerking hebben gevonden met een gerenommeerde partij als Antea Group.
De werkzaamheden zijn inmiddels aangevangen en hiermee versterkt Flexurance haar positie verder binnen de projecten van de Waterschappen.